Thursday, January 19, 2012

happy chinese new year 2012


tong..tong..tong cha.....hari kebesaran bagi kaum cina bermula tidak lama lagi..tidak sah kalau tiada tarian singa,limau mandrain dan angpaw....Apa yang menarik tentang kaum cina mereka mempunyai kepercayaan tersendiri dalam kehidupan seharian.Seperti yang kita tahu Feng Shui merupakan satu pertalian yang mana mereka menggunakan tersebut untuk melihat kebaikan dan keburukan.mereka percaya kepada feng shui kerana ini boleh membantu mengubah nasib mereka...2011 telah berlalu dan sekarang masuk ke tahun baru 2012 merupakan Tahun Naga Air (“Ren Chen Nian”) yang bermula pada 23 januari 2012....

No comments:

Post a Comment